Fillimi i punëve në zbatimin e projektit ‘Kopshti Vertikal’ në Prishtinë

Më 30 Mars, u bë inaugurimi i punëve në projektin e ‘Kopshti Vertikal’, bashkëpunim në mes të Fondit për Zhvillim Komunitar (CDF) dhe Komunës se Prishtinës.

Projekti synon ri-vitalizimin e zonave të braktisura, reduktimin e nxehtësisë urbane dhe rritjen e biodiversitetit në zonën e lagjes Dardania-tek rreth-rrotullimi në Prishtinë.

Projekti financohet nga Komuna e Prishtinës dhe Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF) përmes Programit ‘HumanRightivism’ i përkrahur nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email