Dita Botërore e Meteorologjisë, 23 marsi shënohet ndërkombëtarisht

Dita Botërore e Meteorologjisë festohet çdo vit në 23 Mars për të përkujtuar datën e themelimit të Organizatës Botërore Meteorologjike në 23 Mars 1950. Dita gjithashtu thekson kontributin që Shërbimet Kombëtare Meteorologjike dhe Hidrologjike japin në sigurinë dhe mirëqenien e shoqërisë.

Tema e Ditës Botërore të Meteorologjisë është “Oqeani, klima dhe moti ynë” feston fokusin e WMO në lidhjen e oqeanit, klimës dhe motit brenda Sistemit Tokësor. Ai gjithashtu shënon vitin e fillimit të Dekadës së Kombeve të Bashkuara për Shkencën e Oqeanit për Zhvillim të Qëndrueshëm (2021-2030).

Informata të rëndësishme për këtë ditë:

Drejtori i Organizatës Botërore Meteorologjike: Petter Talas.
Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) është një organizatë ndërqeveritare me selinë e saj në Gjenevë, Zvicër.
Organizata Botërore Meteorologjike ka anëtarësim nga 191 shtete anëtare dhe territore.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email