Zeleni razgovor u gradu Đakovici

18. marta, na Svetski dan reciklaže, EC Ma Ndryshe organizovala je ekološku debatu u gradu Đakovici. U raspravi su učestvovali gradonačelnik, gospodin Ardian Gjini, službenik za zaštitu životne sredine, gospodin Fatos Deda, i učenici i nastavnici iz osnovnih škola „Emin Duraku“, „Fehmi Agani“, „Ill Morina“ i „Mazllum Kepuska“.

Na početku debate, Meral Bakić iz EK predstavila je rad organizacije, projekat u okviru kojeg je organizovana ova aktivnost i svrhu sprovođenja takvih aktivnosti.

U svom govoru, gospodin Gjini je naglasio da Đakovica ima problema sa upravljanjem otpadom, ali da se radi na smanjenju broja deponija i poboljšanju njihovog tretmana. U vezi sa zelenilom rečeno je da je u poslednje tri godine opštinska vlast zasadila oko 12 hiljada sadnica i da će sa ovom praksom nastaviti i ubuduće. Za opšte projekte u oblasti životne sredine pominjano je čišćenje transfer centra, projekat kolektora i kanalizaciono postrojenje koje će biti završeno na leto ove godine i projekat kanalizacione mreže.

U nastavku su predstavljene aktivnosti škola u oblasti životne sredine, gde je pomenuto postojanje zelenih klubova u četiri škole, projekti reciklaže, akcije čišćenja, obogaćivanje škola košarama, sedištima i kockama, sadnja sadnica i obeležavanje ekoloških dana aktivnostima iz najrazličitijih. Učenici su takođe iskoristili priliku da opštinskim službenicima predstave glavne zabrinutosti koje imaju oko okoline u kojoj su pomenute nelegalne zgrade, povećanja broja automobila, otpada oko školskih zgrada, štete na zelenim površinama i nedostatka novčane kazne za štetu nastalu u životnoj sredini.

Sastanak je održan poštujući mere koje je odredio NIPHK

HumanRightivism

Fond za razvoj zajednice – CDF

Ambasada Švedske u Prištini

EC Ma Ndryshe

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email