Ndaleni qymyrin – ndizni diellin

Nëse do të ndërprisnim përdorimin e qymyrit në Ballkanin Perëndimor për prodhimin e energjisë elektrike, ngrohjes dhe industrisë së rëndë, kjo do të eliminonte burimin më të madh të ndotjes së ajrit.

Në vend të miliona eurove në subvencione dhe miliarda garanci kredie për termocentralet me qymyr, këto fonde mund të përdoren për prodhimin e energjisë diellore, rikualifikimin e punëtorëve dhe teknologjinë e pastër.

Për të ndalur së bashku qymyrin dhe për të ndezur diellin, bashkohuni në luftën tonë të mbështetur në solidaritet dhe bëhuni pjesë e kampanjës “Ballkani i Bashkuar për Ajër të Pastër”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email