Environment Hub

Fakte për ndikimin mjedisor

Mjedisi jetësor në Kosovë është poashtu i rrezikuar seriozisht nga mbeturinat, mbetjet industriale dhe ajri i ndotur, duke ndikuar seriozisht në shëndetin e qytetarëve si dhe të kafshëve që koekzistojnë në këtë mjedis.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
PACT

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *