Fakte për ndikimin mjedisor

Mjedisi jetësor në Kosovë është poashtu i rrezikuar seriozisht nga mbeturinat, mbetjet industriale dhe ajri i ndotur, duke ndikuar seriozisht në shëndetin e qytetarëve si dhe të kafshëve që koekzistojnë në këtë mjedis.

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
PACT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email