Sesion informues – raporti vjetor për OJQ-të në Administratën Tatimore të Kosovës

Platforma CiviKos në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) kanë kënaqësinë të ju ftojnë të merrni pjesë në sesionin informues rreth obligimeve raportuese të OJQ-ve në Administratën Tatimore të Kosovës.

Ky sesion informues është organizuar me kërkesë të organizatave anëtare të Platforma CiviKos. Pyetjeve të mëposhtëme por edhe çështjeve që do të ngriten gjatë seisonit informues do të ju përgjigjet Z. Sami Salihu, Drejtor Departamenti për Regjistrim dhe Shërbim të Tatimpaguesve. Kurse sesioni do të facilitohet nga Z. Dardan Kryeziu, Drejtor i Programit – Platforma CiviKos.

Përveç obligimeve raportuese periodike dhe vjetore do të trajtohen edhe disa nga çështjet që organizatat tona anëtare i kanë ngritur tek Platforma CiviKos si nevojë për sqarime siç janë:

Nëse keni pyetje apo kërkesë tjetër për sqarim përveç pikave të lartëshënuara, ju lutem dërgoni ato përmes emailit në info@civikos.net. Të gjitha pyetjet do të grumullohen nga ekipi i CiviKos dhe shqyrtohen gjatë sesionit informues.


Facebook
Twitter
LinkedIn
Email