Rreziku nga mbetjet industriale në Kosovë (Video)

Mjedisi jetësor në Kosovë është rrezikuar seriozisht nga numri i madh i mbetjeve industriale duke ndikuar seriozisht në shëndetin e qytetarëve dhe në ekosistem. HumanRightivism Embassy of Sweden in Pristina Community Development Fund – CDF EC Ma Ndryshe

Sesion informues – raporti vjetor për OJQ-të në Administratën Tatimore të Kosovës

Platforma CiviKos në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) kanë kënaqësinë të ju ftojnë të merrni pjesë në sesionin informues rreth obligimeve raportuese të OJQ-ve në Administratën Tatimore të Kosovës. Ky sesion informues është organizuar me kërkesë të organizatave anëtare të Platforma CiviKos. Pyetjeve të mëposhtëme por edhe çështjeve që do të ngriten gjatë… Continue reading Sesion informues – raporti vjetor për OJQ-të në Administratën Tatimore të Kosovës