Energjia efiçiente si një alternativë e qëndrueshme për mbrojtjen e mjedisit

EC Ma Ndryshe ka realizuar aktivitetin për shënimin e 5 Marsit-Ditës Botërore të Efiçiencës së Energjisë. Gjatë këtij aktiviteti është bërë shpërndarja e poçave LED si dhe disa broshurave të cilat përmbajnë këshilla për kursim të energjisë elektrike.

HumanRightivism

Embassy of Sweden in Pristina

Community Development Fund – CDF

PACT

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email