KOSTT nënshkruan marrëveshje të kyçjes me Solar Energy Europe për projektin me kapacitet 150 MWp

Kryeshefi Ekzekutiv i KOSTT, Mustafë Hasani, dhe drejtori i kompanisë Solar Energy Group Europe, Egbert Schnuse, kanë nënshkruar Marrëveshjen për Kyçje në Sistemin e Transmetimit të kapaciteteve të reja gjeneruese nga burimet e ripërtëritshme të energjisë me diell, me kapacitet gjenerues prej 150 MWp. ‘Stacioni Gjenerues Energjetik me Diell do të kyçet në rrjetin transmetues… Continue reading KOSTT nënshkruan marrëveshje të kyçjes me Solar Energy Europe për projektin me kapacitet 150 MWp