NVO ‘EC Ma Ndryshe’ nastavlja seriju debata “Zeleni razgovori – zeleni razgovori”

EC Ma Ndryshe je nastavila seriju debata „Zeleni razgovori – zeleni razgovori“, čija je svrha promovisanje debate o životnoj sredini između učenika škola i predstavnika institucija i obaveštavanje obe strane o međusobnim obavezama, sa fokusom. ekološki problemi.

Ovog puta debata je održana u gradu Lipljan, gde su učestvovali zamenik gradonačelnika Lipjana, gospodin Fauz Kshemajli, kao i učenici i nastavnici iz osnovnih i nižih srednjih škola: „Dva mučenika“, „Emin Duraku“, „ Ismail Luma “i„ Vellezerit Frasheri “.

Na početku ovog sastanka predstavljen je projekat u okviru kojeg ovu aktivnost organizuje Nora Simitciu-EC Ma Ndrishe, kao i svrha sprovođenja takvih aktivnosti. istraživanja životne sredine.

Tada su, pred potpredsednikom, predstavnici prisutnih škola predstavili aktivnosti kojima su angažovani. Studenti su najavili svoju posvećenost kojom su doprineli realizaciji akcija čišćenja i akcija sadnje, intervencija na školskim dvorištima kroz materijale koji se mogu reciklirati, funkcionisanje korpi „Smart bin“ i slično. Međutim, učenici su intervencije ocenili kao nedovoljne, s obzirom na kapacitet škola. Takođe su se pozabavili pitanjem nedostatka korisnih zelenih površina u dvorištima svojih škola i izneli zahteve za zeleno obogaćivanje određenih površina. Od učenika je takođe zatraženo da povećaju urbani inventar kako bi povećali komfor i upotrebljivost zajedničkih prostora sa posebnim naglaskom na stvaranju uglova za igračke unutar školskih dvorišnih prostora.

S druge strane, zamenik gradonačelnika g. Kshemajli je informisao učesnike o trenutnim aktivnostima i projektima opštine. Naglasio je da je opština Lipjan veoma podržala brojne inicijative, kao što su: intervencije u parkovima i sadnja sadnica. Predstavnik opštine je takođe rekao da će i dalje podržavati zahteve građana jer su oni primereni i dobrodošli za opštinu Lipljan i da su otvoreni za zajedničko planiranje i bilo koji drugi zahtev za saradnju koji bi mogao proizaći u budućnosti ove Škole.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email