NVO ‘EC Ma Ndryshe’ nastavlja seriju debata “Zeleni razgovori – zeleni razgovori”

EC Ma Ndryshe je nastavila seriju debata „Zeleni razgovori – zeleni razgovori“, čija je svrha promovisanje debate o životnoj sredini između učenika škola i predstavnika institucija i obaveštavanje obe strane o međusobnim obavezama, sa fokusom. ekološki problemi. Ovog puta debata je održana u gradu Lipljan, gde su učestvovali zamenik gradonačelnika Lipjana, gospodin Fauz Kshemajli, kao… Continue reading NVO ‘EC Ma Ndryshe’ nastavlja seriju debata “Zeleni razgovori – zeleni razgovori”

EC continues the series of debates “Green Talks – Green Talks”

EC Ma Ndryshe has continued the series of debates “Green Talks – Green Conversations”, the purpose of which is to promote the debate on the environment between school students and representatives of institutions and to inform both parties about each other’s commitments, with a focus. environmental issues. This time the debate was held in the… Continue reading EC continues the series of debates “Green Talks – Green Talks”

EC-i vazhdon serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”

EC Ma Ndryshe ka vazhduar serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”, qëllimi i të cilave është nxitja e debatit për mjedis mes nxënësve të shkollave dhe përfaqësuesve të institucioneve si dhe njoftimi i të dy palëve me angazhimet e njëri tjetrit, me fokus çështjet mjedisore. Këtë herë debati është mbajtur në qytetin… Continue reading EC-i vazhdon serinë e debateve “Green Talks – Biseda të gjelbra”