Ndërtimi i kulmit të gjelbërt në Prizren

Kulmet e gjelbërta janë një mënyrë për të kursyer energji dhe për të lehtësuar presionin në planet. Izolimi i shtuar do t’i mbajë ndërtesat më të ngrohta, ndërsa në verë, gjelbërimi mund të freskojë shtëpinë duke thithur dhe avulluar ujë. UNDP, në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit dhe AustrianDev, do të fillojmë punimet për ndërtimin… Continue reading Ndërtimi i kulmit të gjelbërt në Prizren