Ligjeratë me nxënës për problemet mjedisore

Organizata PEN Sot e mbajti ligjëratën me nxënësit e gjimnazit “Hivzi Sulejmani” në Fushë Kosovë. Nxënësit e kësaj shkolle mësuan më shumë rreth tokës dhe problemeve mjedisore, ajrin, ujin, dhe energjinë e ripërtëritshme.

Shfrytëzimi i resurseve ujore

Një prej formave të ndikimit të drejtpërdrejtë në mjedis është edhe shfrytëzimi i resurseve ujore. Të dhënat flasin se pjesa më e madhe e ujërave përdoren nga ujësjellësit publik për furnizim me ujë të pijes, për amvisëri dhe për nevojat e konsumatorëve tjerë të kompanive publike të ujësjellësve. Bujqësia është sektori i dytë zhvillimorë i… Continue reading Shfrytëzimi i resurseve ujore