Upotreba pesticida i drugih poljoprivrednih hemikalija

Još jedan ekološki pritisak poljoprivrednog sektora je upotreba pesticida i drugih poljoprivrednih hemikalija. Prema podacima iz Ankete o poljoprivrednim domaćinstvima za 2015-2019. Godinu koju je sprovela Kosovska agencija za statistiku, proizilazi da je u 2015. godini tretirano pesticidima 115.083,40 ha, da bi se zabeležilo povećanje od 3.967,53 ha površina tretiranih pesticidima u 2019, sa ukupno 119.050,93 (slika: Površine poljoprivrednog zemljišta (ha) tretirane pesticidima).

Za više detalja: Kosovsko okruženje 2020, Izveštaj o indikatorima životne sredine:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email