Panel Diskutimi “E Drejta në Ushqim në Kosovë”

https://www.facebook.com/letstalkaboutfoodwaste/videos/241773557543872/