Projekti ndërkufitar “Kapërcim i Gjelbër – Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente

Në kuadër të projektit “Kapërcimi i Gjelbër” në emsionin e mëngjesit Ora 7 në RTSH2, ishin përfaqësuesit e organizatave partnere të #BGF në implementimin e projektit, Lira Hakani, Koordinatore Projekti (Qendra EDEN/ EDEN Center) dhe Ing.pyjeve Selim Lisha (Bashkia HAS).

Gjatë emisionit, ata prezantuan qëllimin, grupet e synuar dhe ecurinë e ndërhyrjeve të deritanishëm të ndërmarra në kuadër të projektit, në Bashkinë Has.

Projekti ndërkufitar “Kapërcim i Gjelbër – Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente”, mbështetur nga European Union in Albania, është duke u zbatuar në Shqipëri nga Qendra EDEN/ EDEN Center dhe Bashkia HAS, dhe në Kosovë nga BalkanGreenFoundation (organizata drejtuese) dhe Komuna Klinë.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email