Socio-ekonomski, politički i ekološki uticaji otpadaka od hrane

Razgovarajmo o otpadu od hrane ima za cilj pokretanje dijaloga koji vode zajednice sa drugim zainteresovanim stranama na Kosovu o socijalno-ekonomskim, političkim i ekološkim uticajima otpada od hrane i pilotiranje inovativnih rešenja za ovaj problem.

Inicijativu „Razgovarajmo o otpadu od hrane“ sprovodi Zelena fondacija kao deo konzorcijuma projekta HumanRightivism koji podržava švedska vlada, a njime upravlja Fond za razvoj zajednice.

Ovu inicijativu takođe podržava „Program civilnog društva za Albaniju i Kosovo“, koji finansira norveško Ministarstvo spoljnih poslova, a kojim upravlja Kosovska fondacija civilnog društva (KCSF) u partnerstvu sa partnerima Albanija za promene i razvoj (PA).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email