17 Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm

Objektivat për Zhvillim të Qëndrueshëm, të fokusuara në 17 grupe të fushave më të rëndësishme, synojnë dhënien fund të varfërisë në të gjithë planetin, por duke trajtuar njëkohësisht çështjet e rëndësishme të ruajtjes së mjedisit, promovimit të energjive të pastra, zhvillimit të qyteteve dhe promovuar barazinë e dinjitetin për të gjithë qytetarët kudo që ndodhen.

Nisja e zbatimit të Objektivave për Zhvillim të Qëndrueshëm pason përfundimin e Objektivave të Mijëvjeçarit, të ndërmarra në vitin 2000 nga të gjitha vendet në zhvillim, anëtare të OKB. Objektivat e Mijëvjeçarit janë të grupuara në 8 fusha të rëndësishme që trajtojnë luftën ndaj varfërisë, promovimin e barazisë, kujdesin shëndetësor ndaj nënave, fëmijëve dhe trajtimin e sëmundjeve, mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e qeverisjes për realizimin e këtyre objektivave.

Sot, Divizioni për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (DSDG) në Departamentin e Kombeve të Bashkuara për Çështjet Ekonomike dhe Sociale (UNDESA) siguron mbështetje thelbësore dhe ndërtimin e kapaciteteve për SDG-të dhe çështjet e tyre tematike që ndërlidhen, duke përfshirë ujin, energjinë, klimën, oqeanet, urbanizimin, transportin, shkenca dhe teknologjia, Raporti Global i Zhvillimit të Qëndrueshëm (GSDR), partneritetet dhe shtetet në zhvillim të ishujve të vegjël.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email