26. januar – Međunarodni dan ekološkog obrazovanja

Ekološko obrazovanje je proces učenja koji povećava znanje i svest ljudi o životnoj sredini i srodnim izazovima, koji razvija potrebne veštine i stručnost, neguje stavove, motivaciju i obaveze za donošenje odgovarajućih odluka i preduzimanje odgovornih mera. Obrazovanje mlađe generacije je ključ za čistije i lepše Kosovo. Harmonija sa okolinom donosi sklad unutar same zajednice. Mlađa generacija treba da bude obrazovanija o životnoj sredini, jer priroda koja nas okružuje određuje ko smo mi, kao građani, studenti i ljudi. Ekološko obrazovanje razvija znanje učenika, da bi analiziralo probleme i pronašlo optimalna rešenja za glavne probleme koji su se danas pojavili u vezi sa životnom sredinom i perspektivom životne sredine. Širom razvijenog sveta godinama se naglasak stavlja na opremanje učenika najboljim znanjem i najboljim praksama zaštite životne sredine videći decu, ne samo sledećeg Sibirca, sa novim načinom razmišljanja i novim navikama za zaštitu čistog i stabilnog okruženja, kao i oni koji svojim rečima i postupcima od malih nogu mogu imati uticaj na roditelje, njihove porodice i zajednicu oko njih. GAC u nastavku aktivnosti za obrazovanje o životnoj sredini obezbeđuje materijal za nastavnike kao modul radionica sa temama zaštite životne sredine koji služi za razvoj aktivnosti za učenike škola na osnovnom nivou. Ovaj priručnik ima za cilj rezimiranje najbolje prakse ekološkog obrazovanja obeležavanjem ekološki važnih ekoloških dana kroz radionice sa učenicima devetogodišnjih škola.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email