A e kini ditur se…

Gjatë një viti, një pemë e rritur mund të prodhojë oksigjen sa 10 njerëz që absorbojnë përmes frymëmarrjes. Një pemë e rritur eliminon 70 herë më shumë ndotjen e mjedisit se sa një penë e sapo mbjellur. Pemët konsiderohen filtrat më të mirë për grimcat e imëta të pluhurit.

Predavanje o obnovljivoj energiji i zelenim klubovima

Za prvo ovogodišnje predavanje, organizacija PEN – Peer Educators Network bili su u srednjoj školi „Gjegj Kastrioti Skenderbeu“ u Drenasu kako bismo razgovarali o ekološkim pitanjima u okviru projekta „Briga o mladima za Kosovo“. Mladi studenti su bili vrlo energični i znatiželjni tokom diskusija o obnovljivim izvorima energije i zelenim klubovima.

Lecture on renewable energy and green clubs

For our very first lecture of this year, Organization PEN – Peer Educators Network were at the “Gjegj Kastrioti Skenderbeu” High School in Drenas to discuss on environmental issues ♻️ within the “Youth Care for Kosovo” project. The young students were very energetic and curious during discussions on renewable energy and green clubs.

Ligjeratë për energjinë e ripërtëritshme dhe klubet e gjelbërta

Organizata PEN – Peer Educators Network ishte sot në ligjëratën e parë të këtij viti shkollën “Gjergj Kastrioti Skenderbeu” në Komunën e Drenasit për të diskutuar mbi çështjet mjedisore në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo”. Të rinjtë dhe të rejat ishin shumë energjikë dhe kurioz/e gjatë diskutimeve mbi energjinë e ripërtëritshme dhe klubet… Continue reading Ligjeratë për energjinë e ripërtëritshme dhe klubet e gjelbërta