Ndotja vdekjeprurëse e ajrit në Ballkanin Perëndimor

A e dini se 16 termocentrale me qymyr në vendet e Ballkan Perëndimor lëshojnë më shumë dioksid sulfuri se sa 250 impiantet e tilla në EU së bashku? Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, deri në 13,500 njerëz vdesin para kohe në rajonin e Ballkanit Perëndimor, çdo vit, nga pasojat e ndotjes.

Deadly air pollution in Western Balkans

Did you know that 16 coal-fired thermal power plants in #WesternBalkan countries emit more sulfur dioxide than all 250 such plants in the #EU combined? According to World Health Organization data, up to 13,500 people die prematurely in the Western Balkans region every year from the consequences of #airpollution.