Zagađenje životne sredine u Prizrenu

Kroz ovo istraživanje namerava se da se proceni trenutno stanje životne sredine u Prizrenu na osnovu zabrinutosti i iskustava građana u vezi sa prikazanim problemima.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email