Skip to content
Ndotja e ambientit në Prizren

Nëpërmjet këtij hulumtimi është synuar të bëhet vlerësimi i gjendjes aktuale të mjedisit në Prizren bazuar në shqetësimet dhe përvojat e qytetarëve për problemet e shfaqura.
:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *