BGF pjesë e bisedës mjedisore – A ka zgjidhje?


Sot me 20 janar 2021, Menaxherja e Programeve dhe Operacioneve të BGF, Rinora Gojani, ishte pjesë e bisedës mjedisore “A ka ndonjë zgjidhje?” organizuar nga Kolegji Riinvest.

Leksioni bashkoi personalitete nga sfera të ndryshme, nga aktivistë te përfaqësues nga nivelet qeveritare, për të siguruar një pamje gjithëpërfshirëse të zhvillimeve aktuale brenda fushës së qëndrueshmërisë në Kosovë.

Midis tyre ishte Mimoza Kusari Lila, kryetare e Grupit të Grupit të Gjelbër, e cila u përqëndrua në prezantimin e gjendjes aktuale të çështjeve në zbatimin e strukturave ligjore në vend për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, dhe nënvizoi nevojën për reforma që hedhin bazat për një zhvillim që bazohet në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm.

Rinora Gojani vuri theksin në implikimet negative të strukturës aktuale të burimeve të energjisë, ku mbështetja më e madhe (mbi 97%) është në dy termocentrale me qymyr, duke shënuar se efektet e saj në ndotjen e ajrit, mjedisin dhe shëndetin tonë janë të dëmshme . “Kjo gjendje e trashëguar, kjo përzierje aktuale e energjisë së bashku me ngrohjen, transportin, industrinë, sjelljet tona që dëmtojnë mjedisin duhet të ndryshohen. Inshtë në duart tona dhe gjeneratat e ardhshme të shënojnë progresin brenda sektorit të energjisë që do të sjellë një tranzicion të drejtë të energjisë për një mjedis më të shëndetshëm dhe më të pastër, për ne dhe rajonin pasi ndotja nuk njeh kufij, “deklaroi Gojani

Për të përfaqësuar sektorin e biznesit, Nikki Murseli, udhëheqës i programit dhe dizajner në DYVO, thekson përfitimet por edhe sfidat e riciklimit si biznes, ku theksoi se pavarësisht pengesave, përpjekje të tilla janë shumë të rëndësishme sepse ato janë pjesë e enigmës për të gjithë- përpjekjet e rrumbullakëta për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm.

Valbona Mustafa, një aktiviste mjedisore, theksoi rëndësinë e këtyre lëvizjeve si dhe rolin që secili person mund të luajë në mbrojtjen e mjedisit dhe ngritjen e zërit të tij dhe përfshirjen në eliminimin e këtij zinxhiri dëmtimesh në natyrë. Mustafa deklaroi se “Ndryshimi fillon me ne. Së bashku dhe ne do të bëjmë një ndryshim pavarësisht nga të gjitha problemet. ” Ajo gjithashtu i referohet aspektit ekonomik dhe mungesës së vlerësimit për ndikimin social dhe mjedisor.

Leksioni përfundoi në një diskutim shumë të frytshëm, ku studentët duhet të bënin pyetjet e tyre mbi këtë temë dhe të njiheshin më me ngjarjet dhe mundësitë në terren.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email