Si të integrohen Objektivët e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-të) në procesin e zhvillimit të politikave lokale?

Në mënyrë që suksesshëm të arrihet implementimi i OZHQ-ve është jashtëzakonisht e rëndësishme integrimi i tyre në politikat lokale, krahas atyre qendrore. Integrimi i OZHQ-ve në procesin e zhvillimit të politikave lokale është mjaftë kompleks dhe ndahet në 5 komponente.

Që të mësoni më shumë mbi ndarjen e këtij procesi, klikoni në infografikën e mëposhtme.

INDEP po implementon këtë aktivitet si pjesë e projektit të financuar nga GIZ nëpërmjet Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email