Kako uključiti ciljeve održivog razvoja (SDG) u proces razvoja lokalne politike?

Da bi se uspešno postigla primena SDG-a, od ključne je važnosti da budu uključeni u lokalne politike, pored onih na centralnom nivou.

Uključivanje SDG u procese razvoja i primene lokalnih politika prilično je složeno i podeljeno je u 5 komponenata. Da biste saznali više u vezi s tim, kliknite na donju infografiku.

INDEP je ovu aktivnost sprovodio u okviru projekta koji je finansirao GIZ po narudžbi Vlade Savezne Republike Nemačke.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email