KOSID je objavio pravnu analizu pod nazivom „Nacionalni park Šari: meta zločina“

Ovo istraživanje bavi se pravnim prekršajima koji se dešavaju u Nacionalnom parku „Šari“ u vezi sa florom i faunom ovog parka.

Pravna analiza detaljno razrađuje uništavanje Nacionalnog parka „Šari“ od strane ljudskog faktora, bilo da je reč o pojedincu ili organizovanoj kriminalnoj grupi.

KOSID je identifikovao ove pretnje kao glavne pretnje vrednostima nacionalnog parka Šari: lov i krivolov, šumski požari i degradacija šuma krčenjem šuma.

Neke od degradacija prirode koje je istraživanje KOSID-a uspelo da identifikuje predstavljaju kršenje zakona na snazi u Republici Kosovo, i evo nekih od njih:

  1. Povećanje broja požara u poslednje četiri godine;
  2. Šteta u šumi od divlje seče u velikim količinama i veliki broj tužbi protiv pojedinaca koji su degradirali šumu;
  3. Fauna je ranjiva u Nacionalnom parku „Šari“. Tamo gde ugroženim vrstama preti lov i krivolov;
  4. Neprimenjivanje zakona od strane pojedinaca radi lične ekonomske koristi.

Ova i mnoga druga kršenja navedena u izveštaju o „Nacionalnom parku Šari: Cilj zločina“ mogu se naći na tri jezika: albanskom, srpskom i engleskom, na veb lokaciji KOSID.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email