Ukupan sadržaj ugljen dioksida u atmosferi

Rečeno nam je da je atmosferski sadržaj ugljen-dioksida (CO2) na katastrofalno opasnom nivou i moramo nešto preduzeti da ga smanjimo.

Ova jednostavna tabela je nešto što bi svima trebalo neizbrisivo ostati u mislima, tako da se shvati koliko je CO2 zaista „tamo gore“.

Trenutni nivo CO2 u vazduhu je 0,039%, tako da će njegov 25 najviši nivo morati da se poveća da bi dostigao najniži nivo od 1%, u meri u kojoj se nivo smatra toksičnim.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email