Pokazatelji zaštićenih područja

Tokom perioda 2000-2018. Godine, preko 100 područja prirode uzeto je pod zakonsku zaštitu, a mnogo više je predloženo za zaštitu. Među zaštićenim područjima treba izdvojiti: Nacionalni park „Proklete planine“ (2013) i močvaru Henc – Radeva, dok su druga većina botanički, hidrološki, geomorfološki spomenici itd.

Samo tokom perioda 2015-2019, ukupnom broju zaštićenih područja dodata su ukupno 72 nova zaštićena područja prirode.

Trend povećanja površine zaštićenih područja za period 1980-2018, pokazuje stalni porast površine zaštićenih područja uz značajan porast u 2012. godini.

Izvor: Izveštaj o indikatorima životne sredine:

http://ammk-rks.net/repositori/docs/Mjedisi_i_Kosov%C3%ABs_2020_Raport_i_treguesve_mjedisor%C3%AB_-_SHKIP.pdf
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email