BGF i Germanwatch obljavljuju preporuke za za energetsku tranziciju na Kosovu

Balkanska zelena fondacija i Germanvatch, u okviru projekta „Višestruko partnerstvo za energetsku tranziciju na Kosovu“, izradili su preporuke sa ciljem da podrže vladu Kosova u sprovođenju vladinih planova za uvođenje OIE – posebno za izrada revizije Energetske strategije, Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP) i koncepta za razvoj obnovljivih izvora energije.

Preporuke uključuju konkretne političke korake i praktične i tehničke mere koje Kosovo mora da preduzme za bržu, pravednu, ostvarivu i sveobuhvatnu energetsku tranziciju na Kosovu.

Po završetku NECP-a, #BGF kao organizacija izvršiće procenu da li su preporuke projekta MAP ugrađene u završni dokument NECP-a radi povećanja transparentnosti i osiguranja uključivanja i informisanja građana o preduzetim koracima u procesu energetske tranzicije na Kosovu.

Za više informacija i pregled dokumenta sa preporukama kliknite na vezu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email