NVO AMBIENTI OBJAVLJUJE PREPORUKE O ŽIVOTNOJ SREDINI


NVO Ambienti, na dan razmišljanja o projektu
EKOLOŠKI DANI U DRAGASH-u u saradnji sa lokalnim ekološkim akterima identifikovali su ekološke probleme u opštini Dragaš koji se preporučuju za rešavanje nadležnim lokalnim i centralnim institucijama.

OTPAD – ekološki tretman i određivanje lokacija za čvrsti otpad,
BIODIVERZITET – održiva upotreba,
ZAGAĐENJE REKA,
VODA ZA PIĆE – fizičko-hemijska i bakteriološka kontrola u svim naseljima opštine Dragaš.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email