OJQ AMBIENTI PUBLIKON REKOMANDIMET MJEDISORE

OJQ Ambienti, në ditën e reflektimit të projektit
DITËT EKOLOGJIKE NË DRAGASH në bashkëpunim me akterët mjedisor lokal kanë identifikuar problemet mjedisore në Komunën e Dragashit të cilat ju rekomandohen për zgjidhje institucioneve kompetente lokale dhe qendrore.

MBETURINAT- trajtimi ekologjik dhe caktimi i lokacioneve për mbeturina të ngurta,
BIODIVERSITETI – shfrytzimi i qëndrueshëm,
NDOTJA e lumenjve,
UJI PIJSHËM – kontrolli fiziko-kimik dhe bakteriologjik në të gjitha vendbanimet e Komunës së Dragashit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email