Zeleni menadžment na opštinskom nivou

Istraživanje „Zeleni menadžment na opštinskom nivou“ ima za cilj da informiše građane o posvećenosti opštinskih direkcija u oblasti životne sredine. Ovaj dokument takođe predstavlja poređenje između opština.

Fond za razvoj zajednice – CDF
Ambasada Švedske u Prištini
HumanRightivism
EC Ma Ndryshe

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email