Skip to content
Menaxhimi i gjelbër në nivel komunal

Hulumtimi “Menaxhimi i gjelbër në nivel komunal” ka për qëllim që t’i njoftoj qytetarët me angazhimin e drejtorive komunale në fushën e mjedisit. Në këtë dokument paraqiten edhe krahasimet ndërmjet komunave.

Community Development Fund – CDF
Embassy of Sweden in Pristina
HumanRightivism
EC Ma Ndryshe

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *