KOSOVA DHE SUEDIA FORCOJNË BASHKËPUNIMIN PËR MJEDISIN

Agjencitë Suedeze Mbrojtjen e Mjedisit dhe Agjencisë e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, do të fillojnë një bashkëpunim për tre vjet me mbështetjen financiare nga Ambasada Suedeze në Prishtinë.

Përmes bashkëpunimit të ngushtë, Agjencia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës do të forcojë aftësinë e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të për të zbatuar legjislacionin mjedisor në sektorin e ujit, klimës dhe ndotjes së ajrit. Bashkëpunimi do ta përgatisë Kosovën për t’i bërë të dhënat mjedisore me përparësi të arritshme lehtësisht në përputhje me acquis të BE-së për qëllimin afatgjatë të pranimit në BE.

“Kosova po përballet me disa sfida mjedisore, dhe megjithëse këto janë probleme në lidhje me tërë popullatën, njerëzit e varfër dhe të margjinalizuar shpesh preken më negativisht. Ne jemi të lumtur që forcojmë bashkëpunimin tonë me autoritetet e Kosovës për të luftuar këto sfida ”, thotë Nasrin Pourghazian Shef i Bashkëpunimit për Zhvillim në Ambasadën Suedeze në Prishtinë.

Projekti do të fillojë në janar 2021 dhe do të vazhdojë deri në fund të vitit 2023 me një buxhet prej 9 milion SEK.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email