Publikohet raporti i treguesve mjedisorë

Vlerësimi i gjendjes së mjedisit duhet të jetë i vazhdueshëm dhe i bazuar në të dhëna relevante. Është shumë e rëndësishme që gjendja e mjedisit të përcillet për një kohë më të gjatë me qëllim që të shihen trendët e zhvillimit në sektorin e mjedisit dhe ndikimet që vijnë nga sektorët zhvillimorë. Një prej formave… Continue reading Publikohet raporti i treguesve mjedisorë

Realiteti klimatik për Kosovën

A duhet të ndryshojmë? Dëshmitë e krizës klimatike të vërejtura nga moti ekstrem, ndotja e ajrit, thatësirat si dhe në ndikimet shëndetësore e godiasin ekonominë tonë dhe shoqërinë tonë në Kosovë. A mund të ndryshojmë? Ndërsa ekonomia jonë mbështetet në lëndët djegëse fosile, ne e dijmë se zgjidhjet janë në dispozicion për një të ardhme… Continue reading Realiteti klimatik për Kosovën