Nga vijnë komponimet organike të paqëndrueshme? (KOP)

Komponimet Organike të Paqëndrueshme (KOP) janë një kombinim i gazrave dhe aromave të emetuara nga shumë toksina dhe kimikate të ndryshme prej produkteve të përditshme.

KOP mund të vijnë nga zjarret dhe qirinjtë, produktet e pastrimit, mobiljet e reja, aromat, ngjyrat dhe bojërat etj.

Për të zvogëluar sasinë e KOP 📉 brenda shtëpisë tuaj, kërkoni produkte pa KOP ose zgjidhni produkte me KOP të ulët dhe ajrosni ajrin sa më shumë që të jetë e mundur.


Facebook
Twitter
LinkedIn
Email