Akterët dhe hartimi i politikave për zbatimin efektiv të Planit Kombëtar për Energji dhe Klimë të Kosovës

Aktualisht, më shumë se 91.43% e energjisë elektrike të prodhuar në Kosovë vjen nga djegia e lëndëve djegëse fosile, përkatësisht përkatësisht qymyrit, me një vlerë të ulët kalorike prej 7200 kJ / kg në termocentralet ekzistuese Kosova A dhe Kosova B.
Sidoqoftë, Zyra e Rregullatorit për Energji thekson se Kosova ka pasur një kapacitet të instaluar të hidrocentralit prej 96 MW që nga vitet ’90, dhe ka edhe 20 projekte të tjera hidroenergjitike të aprovuara për të ardhmen. Së bashku, këto hidrocentrale të reja dhe të vjetra do të zënë afërsisht 175 MW. Disa shembuj të kësaj të fundit përfshijnë “Hidrocentrali Ujmani i cili prodhon 35 MW, Lumbardhi 1 dhe2 HEC (8 MW + 7MW), Deçani (9.5 MW), Belaja (7.5 MW), Brodi 1 dhe 2 (4.7 MW + 1MW) , Albaniku 2 (4 MW), Restelica 1 dhe 2
(2.4 MW), Dikanci (3 MW), etj”.

Ndërsa strategjia e energjisë thotë se të gjitha kapacitetet hidrike do të përdoren deri në vitin 2020
për të arritur synimet e Komunitetit të Energjisë, edhe pse energjia hidrike përbën vetëm 3% të gjenerimit të përgjithshëm të energjisë elektrike.

Ndërsa potenciali i energjisë diellore në Kosovë është relativisht i lartë për shkak të vendndodhjes së tij gjeografike, ende nuk
ka është zhvilluar ndonjë projekt i rëndësishëm.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email