Skip to content
Grafikoni për emetimet e ndotësve të ajrit përgjatë viteve 1990-2017, PEN

Këta regjistrohen në të ashtuquajturat inventarë të emisioneve për ndotësit e ajrit dhe formojnë të dhënat zyrtare për politikat ndërkombëtare për ndotjen ndërkufitare të ajrit.

Ky graf thekson nivelet e emetimit të ndotësve më të rëndësishëm të ajrit në Bashkimin Evropian (BE): oksidet e squfurit (SOx), oksidet e azotit (NOx), amoniakun (NH3), përbërjet organike të paqëndrueshme jo-metanike dhe grimcat e imëta të materies (PM2.5).

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *