Green Business Expo on 1-2 December

We are pleased to inform you that Green Business Expo (formerly known as Green Festival), will kick-off again on December 1-2, 2020 at businessexpo.greenkosovo.com . This year, due to the COVID-19 situation, it has been decided that the Green Business Expo will be held virtually (available in Albanian and English) and will come with an innovative concept and at the same level as the international virtual fairs.

Green Business Expo will be the first innovative virtual platform in the region, that will promote and support green businesses, where participating companies will be from the following sectors:

• Construction and eco-interior 🏡
• Energy efficiency 💡
• Renewable energy 🍃
• Recycling ♻️

At Green Business Expo exhibitors will be from Kosovo, Albania, Northern Macedonia, Montenegro, Serbia and Bosnia and Herzegovina and beyond.

Festivali i gjelbër më 1-2 dhjetor

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se Green Business Expo, (i njohur më parë si Festivali i Gjelbër) do të ri-fillojë përsëri në muajin Dhjetor 1-2, 2020 në businessexpo.greenkosovo.com . Për arsye të situatës me COVID-19, Green Business Expo do të jetë virtual (i disponueshëm në gjuhën shqipe dhe angleze) dhe do të vijë me një koncept inovativ dhe në nivel me panairet virtuale ndërkombëtare.

Green Business Expo do të jetë platforma e parë virtuale inovative në rajon, me qëllim të promovimit të bizneseve të gjelbra, ku kompanitë pjesëmarrëse do të jenë nga këta sektorë:

• Ndërtimi dhe eko – enterieri 🏡
• Efiçienca e energjisë 💡
• Energjia e ripërtërishme 🍃
• Riciklimi ♻️

Në Green Business Expo (businessexpo.greenkosovo.com ) do të marrim pjesë ekspozues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Bosnia dhe Hercegovina.