Ekološki porez koji nikada nije doprineo životnoj sredini

Evropska Komisija navodi da ni ove godine kosovske vlasti nisu uspele da usvoje i primene mere za poboljšanje kvaliteta vazduha, zaključujući da ovaj neuspeh predstavlja glavnu pretnju zdravlju stanovništva. Iako je Kosovu prijeko potrebna investicija u životnu sredinu, jer se danas suočava sa nekontrolisanim zagađenjem zastarjelih elektrana i toksičnim emisijama iz više izvora, razne vlade godinama nisu uspjele da sprovedu održive intervencije iako su im na raspolaganju imao specifičan budžet koji je proizašao iz ekološke takse.

Od 2012. godine, građani Kosova plaćaju ekološku taksu koja se svih ovih godina prikuplja u ime zaštite životne sredine. Republika Kosovo je 2012. godine usvojila Zakon br. 04 / L-117 o putnom i ekološkom porezu na vozila i prema ovom zakonu građani su dužni da plaćaju godišnju naknadu za registraciju vozila u iznosu od 10 do 30 evra u zavisnosti od tone automobila.

Prema Kosovskoj agenciji za statistiku, samo u 2020. godini na Kosovu je registrovano 355.829 motornih vozila i posledično generisano u kosovskom budžetu putem ekološke takse u iznosu od 4.261.350 evra. Ako pogledamo broj automobila registrovanih od 2012. godine kada je ovaj zakon usvojen, onda se ispostavlja da je na Kosovu od 2012. do 2019. registrovano 2.469.443 vozila težine ispod i preko 3,5 tone, što je više od budžeta koji je posvećenoj zaštiti životne sredine uliveno je 28.025.670 evra. A poznate investicije od ovog iznosa za zaštitu životne sredine do danas su nula. Štaviše, vlade Kosova, upotrebivši takav iznos, dozvolile su da Kosovo bude priznato u svetu sa Prištinom koja je zauzela prvo mesto po zagađenju vazduha u celoj zemaljskoj kugli.

Zakon o porezu na drumska i ekološka vozila sam po sebi ima velike nedostatke. Ovaj zakon obavezuje vlasnike hibridnih automobila da plaćaju ekološku taksu – što je prilično paradoksalno. Umesto da vlasnici vozila koja ne emituju ili emituju nizak nivo zagađujućih gasova podržani državnom politikom, oni su umesto toga prisiljeni da plaćaju takav porez koji je prilično obeshrabrujući.

Vlada Kosova mora pokazati institucionalnu ozbiljnost i preduzeti konkretne korake za poboljšanje kvaliteta vazduha na Kosovu. Sada smo u periodu kada život građana postaje još teži. Pandemiju COVID-19 čine hemijski gasovi koji uzrokuju veliko zagađenje vazduha i pogoršavaju javno zdravlje.

Državne institucije treba da počnu da rade na pružanju održivog rešenja za ove dugogodišnje probleme zagađenja povećavanjem transparentnosti u upravljanju budžetom prikupljenim od poreza na životnu sredinu, kako bi preispitale Zakon br. 04 / L-117 o drumskom i ekološkom porezu na vozila, kao i da poveća direktna i hitna ulaganja saradnjom sa stručnjacima za zaštitu životne sredine u cilju poboljšanja trenutnog kvaliteta vazduha i života građana.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email