EC započinje seriju akcija čišćenja u Prizrenu

Osoblje EC Ma Ndrishe danas je sprovelo akciju čišćenja u gradu Prizrenu, odnosno na „Trgu lige“ i duž puta „Marash“.

Svrha ove inicijative bila je očistiti ove javne prostore od ruševina, kao i preneti poruku o potrebi zaštite životne sredine od strane svakog pojedinca.

EK u ovom delu grada sakupila je količinu otpada, dok je regionalna kompanija za otpad „Ekoregjioni“ pomogla u konačnom prikupljanju i slanju ovog otpada na deponiju.

Takve akcije biće organizovane kontinuirano, poštujući mere i uputstva za COVID-19. Ovom prilikom EK poziva sve građane dobre volje da se pridruže takvim inicijativama, kako bi doprineli čišćem okruženju. EK takođe poziva odgovorne institucije da pokažu više brige za održavanje javnih prostora u gradu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email