Samiti i Sofjes – vendet e ballkanit perëndimor angazhohen për marrëveshjen e agjendës së gjelbër

Marrëveshja për GreenDeal do të ketë një rol të rëndësishëm në forcimin e bazës për mbrojtjen e mjedisit, duke tërhequr tërheqjen rajonale në përparimin e përpjekjeve të zhvillimit të qëndrueshëm, dekarbonizimin dhe tranzicionin e energjisë së pastër.

Nismat e miratuara në Sofje bazohen në angazhimet e marra më parë nga rajoni në Samitin BE-Ballkan Perëndimor në Zagreb në maj 2020. Ato do të mbështeten nga Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin Perëndimor miratuar nga Komisioni Evropian në 6 Tetor 2020.

Samiti i Sofjes dhe nënshkrimi i Marrëveshjes së Gjelbër për Ballkanin janë një shpresë për rajonin dhe për Kosovën.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email