Via Dinarica biking trail

The renovation of the thematic trail in Reka Allages, Rugova along the main transversal of the Via Dinarica biking trail is coming to an end thanks to the CBC program with financing from Delegation of European Union to Albania and co-financing from Peja Municipality. Keep posted for more information in the coming days.

Shtegu i biçikletave Via Dinarica

Rinovimi i shtegut tematik në Rekë të Allages, Rugove përgjatë shtegut të biçikletave në Via Dinarica po përfundon falë programit ndër-kufitar me financim nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe bashkëfinancimit nga Komuna e Pejës. Më shumë informacion do të ju japim në ditët në vijim.

Mbjellja e drunjve të rinj në kryeqytet

Është një hapësirë e gjelbëruar në lagjen “Ulpiana” në kryeqytet. Drunjtë aty janë të mëdhenj ngaqë janë mbjellë kohë më parë. Kësaj lagjeje jo shumë larg qendrës i janë shtuar edhe drunj të rinj me projekt të ri të mbjella nga Komuna e Prishtinës.

Si pjesë e nismës është bërë edhe fushata “Bëhu mik i Prishtinës”, ku kanë mundur të japin donacione – drunj – organizata e biznese të ndryshme. Sipas drejtoreshës së parqeve, Fatime Hajdari, pjesëmarrja duket e kënaqshme, raporton KOHA.

Drunjtë e mbjellë janë të llojeve të ndryshme, ndërsa pritet të mbillen 12.000 të tillë, pasi komuna t’i përfundojë procedurat.

Hajdari tregon se gjithnjë mbjellja e drunjve të rinj bëhet në pajtim me banorët e lagjeve.

Vendndodhja e mbjelljeve do të jetë në lagje të ndryshme, por ka dallime në vendet brenda lagjeve ku do të vendosen drunjtë e rinj. Po ashtu, Hajdari i inkurajon qytetarët që të kujdesen edhe më shumë për drunjtë aktualë.

Sipas saj, drunjtë nga “miqtë e Prishtinës” janë gjithmonë të mirëseardhur.

© KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Samiti i Sofjes – vendet e ballkanit perëndimor angazhohen për marrëveshjen e agjendës së gjelbër

Marrëveshja për GreenDeal do të ketë një rol të rëndësishëm në forcimin e bazës për mbrojtjen e mjedisit, duke tërhequr tërheqjen rajonale në përparimin e përpjekjeve të zhvillimit të qëndrueshëm, dekarbonizimin dhe tranzicionin e energjisë së pastër.

Nismat e miratuara në Sofje bazohen në angazhimet e marra më parë nga rajoni në Samitin BE-Ballkan Perëndimor në Zagreb në maj 2020. Ato do të mbështeten nga Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin Perëndimor miratuar nga Komisioni Evropian në 6 Tetor 2020.

Samiti i Sofjes dhe nënshkrimi i Marrëveshjes së Gjelbër për Ballkanin janë një shpresë për rajonin dhe për Kosovën.