Skip to content
A E KE DITUR…

Termocentralet ekzistuese në Kosovë vlerësohet të shkaktojnë gjithsej 70 deri në 169 milion euro në vit në kosto shëndetësore për banorët dhe qeveritë në rajon? #LetsTalkAboutAir. Ambasada e Suedisë në Prishtinë.

Marrë nga burimi: Aleanca e Shëndetit dhe Mjedisit (HEAL), Faturë e papaguar e Shëndetit, 2016.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *