Ajri kërcënim për jetën

Ndotja e ajrit në Kosovë po shkakton pasoja të shumta. 760 njerëz vdesin çdo vit në Kosovë për shkak ndotjes së ajrit, ndërkaq kostoja ekonomike arrin mbi 240 milionë euro. Ndotja nga përdorimi i qymyrit dhe qarkullimi i automjeteve konsiderohen si burimet kryesore të ndotjes. Në Kosovë janë të regjistruara 562 mijë e 426 automjete.… Continue reading Ajri kërcënim për jetën

A E KE DITUR…

Termocentralet ekzistuese në Kosovë vlerësohet të shkaktojnë gjithsej 70 deri në 169 milion euro në vit në kosto shëndetësore për banorët dhe qeveritë në rajon? #LetsTalkAboutAir. Ambasada e Suedisë në Prishtinë. Marrë nga burimi: Aleanca e Shëndetit dhe Mjedisit (HEAL), Faturë e papaguar e Shëndetit, 2016.

DID YOU KNOW THAT…

Existing power plants in Kosovo are estimated to cause a total of 70 to 169 million euros per year in health costs for residents and governments in the region?😮 #LetsTalkAboutAir, EMBASSY OF SWEDEN IN PRISTINA. Source: Health and Environment Alliance (HEAL), Fatura e papaguar shëndetësore, 2016. https://env-health.org/IMG/pdf/factsheet_kosovo_alb_lr-2.pdf

FTESË PËR TRAJNIM ONLINE “AVOKIMI PËR NDRYSHIM”

Trajnimi “Avokimi për Ndryshim” përgjatë tri ditëve ka për qëllim të ndërtojë tek pjesëmarrësit aftësi të nevojshme për të zbatuar në mënyrë sa më efektive fushatën e avokimit. Pjesëmarrësit në këtë trajnim do te njihen nga afër mbi mënyrën sistematike të ndërmarrjes së një fushate avokimi dhe teknikat për tu pozicionuar mbi çështje të caktuara,… Continue reading FTESË PËR TRAJNIM ONLINE “AVOKIMI PËR NDRYSHIM”