Skip to content
Doracak për Zhvillimin e Projekteve

Zhvillimi i cilit do projekt duhet të bazohet në disa karakteristika kryesore të cilat e bëjnë të sukses­shëm një projekt të caktuar. Këtu është me rëndësi edhe përmbajtja e projektit, organizimi i tij dhe metodo­logjjia e zhvillimit dhe e menaxhimit të tij.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *