Danas počinje kampanja LETSTALKABOUTAIR!

Zima dolazi na Kosovo, a isto tako i zagađenje vazduha. Jutros je smog visio nad Prištinom, kao podsetnik da je zagađenje vazduha dostiglo nezdrav nivo. Zagađenje vazduha pogađa sve. Šteti zdravlju ljudi i uzrokuje ogromne troškove za društvo. Međutim, možemo zajedno nešto učiniti. Zbog toga je Ambasada Švedske pokrenula kampanju na društvenim mrežama #LetsTalkAboutAir. #LetsTalkABoutAir… Continue reading Danas počinje kampanja LETSTALKABOUTAIR!

Sot fillon fushata #LETSTALKABOUTAIR!

Dimri po vjen në Kosovë, po ashtu me të edhe ndotja e ajrit. Këtë mëngjes smogu ishte varur mbi Prishtinë, si një përkujtim se ndotja e ajrit ka arritur nivele jo të shëndetshme. Ndotja e ajrit prek të gjithë. Dëmton shëndetin e njerëzve dhe shkakton kosto masive për shoqërinë. Sidoqoftë, ne, së bashku mund të… Continue reading Sot fillon fushata #LETSTALKABOUTAIR!

Kick off the campaign Let’sTalkAboutAir!

The winter is coming to Kosovo, and so does the air pollution. This morning the smog was hanging over Prishtina, as a reminder that the air pollution has reached unhealthy levels. Air pollution affects everyone. It damages peoples’ health and causes massive costs for society. However, we can do something about it, together. That is… Continue reading Kick off the campaign Let’sTalkAboutAir!

Live: Sesion informativ për grante CDF (Community Development Fund)

https://www.facebook.com/174719719219658/posts/3771956982829229/

Matjet e cilësisë së ajrit

Në kuadër të projektit “Youth Care for Kosovo” aktivistët/et tanë/tona bënë matje të cilësisë së ajrit edhe këtë javë në komunën e Prishtinës, Fushë Kosovës, Obiliqit, Hanit të Elezit dhe Drenasit.Këto matje do vazhdojnë të bëhen cdo javë ! Si t’i lexoni të dhënat?AirBeam:0-12 = I mirë13-35 = I favorshëm36-55 = I dobët56-150 = Shumë… Continue reading Matjet e cilësisë së ajrit

Air quality measurements

As part of “Youth Care for Kosovo” project, our activists made air quality measurements this week in the municipality of Prishtina, Fushë Kosovë, Obiliq, Hani i Elezit and Drenas.These measurements will continue to be made weekly. How to read the data?AirBeam:0-12 = Good13-35 = Fair36-55 = Poor56-150 = Very Poor Dylos:0-75 = Excellent75- 150 =… Continue reading Air quality measurements