Sesion informativ për thirrjen e re për Grante nga Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF)

Sesion Informativ Online do të organizohet për të promovuar thirrjen e re për Grante përmes Projektit HumanRightivism. Sesion informativ internet do të bëhet në 09 Nëntor në ora 13:00, përmes platformës Facebook.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mësojnë më shumë rreth kërkesave të thirrjeve për grante dhe që të dëgjojnë dhe marrin disa këshilla dhe për një aplikim të suksesshëm.
Kush duhet të marrë pjesë? Të gjitha OJQ-të dhe OSHC-të dhe palët e interesuara.

Ju do të jeni në gjendje të lidheni me transmetimin në internet përmes: https://www.facebook.com/HumanRightivism

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email