Informativna sesija za novi poziv za podnošenje predloga, Fond za Razvoj Zajednice (CDF)

Informativna sesija preko interneta za novi poziv za podnošenje predloga Fonda za Razvoj Zajednice (CDF)

Organizovaće se Internet informativna sesija za promociju novog poziva za podnošenje predloga projekata kroz projekat HumanRightivism. Internet streaming će se održati 9. novembra u 13: 00h, putem Facebook platforme:

Učesnici će dobiti priliku da saznaju više o zahtevima za pozive i čuju nekoliko saveta za uspešnu prijavu.
Ko treba prisustvovati? Sve NVO, OCD i zainteresovane strane.

Moći ćete da se povežete sa veb streamingom putem: https://vvv.facebook.com/HumanRightivism

Fond za razvoj zajednice – CDF

Ambasada Švedske u Prištini

Humanrightivizam

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email